Bánh bột lọc – nếu đã ngon – thì ăn mùa nào cũng ngon, nhưng cứ đến mùa mưa, loại bánh này càng trở nên hấp dẫn. Cứ nhìn chiếc bánh còn nó…
Loading...